Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) voor kinderen

Jouw kind is tussen 0 en 18 jaar. Jouw kind heeft (vermoedelijk) een ontwikkelingsstoornis, leerprobleem of gehoorprobleem. Je zoekt een plek waar je kind op het eigen tempo kan ontwikkelen, met de nodige begeleiding.

Dan is CAR De Klinker de ondersteuning die jouw gezin zoekt.

Gespecialiseerde hulp

In ons Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) kan jouw gezin terecht voor gespecialiseerde hulp, onderzoek en behandeling. Wij leggen ons in het bijzonder toe op kinderen met: 

 • ADHD
 • Gehoorproblemen
 • Autismespectrumstoornissen
 • Taalstoornissen
 • Specifieke leerstoornissen
 • Coördinatieontwikkelingsstoornissen
 • Uitval op verschillende ontwikkelingsdomeinen
 • Ontwikkelingsproblemen door een mentale handicap
 • Complexe gedragsstoornissen
Multidisciplinair onderzoek

Een groot woord waarmee we eigenlijk willen zeggen dat we jouw kind op verschillende vlakken onderzoeken: van logopedisch en ergotherapeutisch tot kinesitherapeutisch en psychologisch onderzoek.

We beginnen altijd met een verkennend gesprek. Vervolgens gaan verschillende artsen en therapeuten je kind grondig onderzoeken. Ook resultaten uit vroegere onderzoeken, nemen we mee in het dossier. Daarna brengt het team alle informatie samen en stellen zij een diagnose. En tot slot volgt er een bespreking met jou als ouder. Wanneer we zien dat een multidisciplinaire revalidatie nodig is over verschillende medische gebieden heen, starten we de behandeling op. 

Kwaliteitsvolle revalidatiebehandeling

Elke behandeling is afgestemd op wat jouw kind precies nodig heeft. Voor deze therapieën kan jouw gezin bij de Klinker terecht:

 • Logopedische therapie
 • Audiologische therapie
 • Psychologische begeleiding
 • Psychotherapie
 • Ergotherapie
 • Kinesitherapie

Vraag ons gerust om uitgebreidere info over de afzonderlijke behandelingen. 

Veelgestelde vragen

Ons team van artsen, logopedisten, audiologen, psychologen, psychotherapeuten, ergotherapeuten en kinesitherapeuten geeft jouw kind de allerbeste zorgen. Doorheen de jaren bouwden wij een grote expertise op in de diagnose en behandeling van ontwikkelingsproblemen bij kinderen. En dat blijven wij doen! Door actief in te zetten op verdere bijscholing van ons team, professionele begeleiding en nog hogere kwaliteit van onze hulp.

Omdat elke diagnose anders en zeer persoonlijk is, verlopen de meeste behandelingen individueel. Als het therapeutisch verantwoord is, organiseren we ook groepstherapie. Dan leren we in kleine groepjes sociale vaardigheden, taal en Sherborne-samenspel aan.

Voor lagereschoolkinderen gaat er één behandeling per week door tijdens de schooluren. De andere therapieën plannen we na schooltijd, op woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag. Voor kleuters gaan de behandelingen zoveel mogelijk door tijdens de schooluren.

Tijdens de hele behandelingsperiode werken wij nauw samen met jou als ouder, met de school, het CLB en andere begeleidende diensten. Het is belangrijk om van iedereen voldoende info te ontvangen, zodat wij een duidelijk beeld krijgen van hoe jouw kind evolueert. Op regelmatige tijdstippen organiseren wij een interne teamvergadering om de vooruitgang te evalueren en te kijken of het nodig is om de behandeling bij te sturen.

Elke behandeling is anders en wij bekijken elk revalidatietraject afzonderlijk. De duur is op voorhand moeilijk te bepalen. Daarom evalueren wij regelmatig hoe jouw kind verder ontwikkelt en houden wij jou ook op elk moment op de hoogte van de vooruitgang.

Dat hoeft niet! Het onderzoeksteam van de Klinker vraagt alle recente gegevens op bij jouw artsen, het CLB, COS, privé-therapeuten en andere zorgverleners. Die informatie gieten wij samen met onze eigen onderzoeksresultaten in één dossier. Zo hoeft jouw kind niet alle onderzoeken opnieuw te doorlopen. 

De eerste stap is een doorverwijzing van een huisarts, CLB-arts of specialist die niet verbonden is aan ons Centrum voor Ambulante Revalidatie. Daarna volgt een verkennend gesprek bij de Klinker, een aantal onderzoeken en een diagnose. Enkel wanneer we zien dat jouw kind behandeling nodig heeft over meerdere medische gebieden heen, kunnen we de revalidatie opstarten.

Ja. De Klinker is erkend door het RIZIV en het Vlaams Agentschap voor Personen (VAPH) met een Handicap als een vergunde zorgaanbieder. Daardoor betaal jij enkel het remgeld. Heb je bijkomende vragen over tarieven? Wij zijn er om jou de nodige info te geven. 

Ons team staat voor jou klaar!

Onze droom? De toekomstdromen van jouw kind mogelijk maken! Ons team van ervaren en betrokken zorgverleners helpt je kind nieuwe stappen te zetten, te ontplooien op het eigen tempo en steeds verder te blijven ontwikkelen.

Openingsuren

Maandag tot vrijdag
08u30 – 12u15
13u00 – 17u30 
Zaterdag
08u30 – 12u30
Zondag & feestdagen
Gesloten

Bereikbaarheid

Auto: In de Heistlaan hebben we een eigen gratis parking die tijdens de openingsuren toegankelijk is voor cliënten, bezoekers en medewerkers.
Lijnbus: Bus 3 stopt vlak voor de deur aan halte ‘Heist De Klinker’.
Tram: Halte ‘Heist Dijk’ ligt op 8 minuten wandelen (650 meter) van de Klinker.
Trein: Station ‘Heist’ ligt op 5 minuten wandelen (350 meter) van de Klinker.

Hoe opstarten?

Contacteer ons via onderstaande knop. Samen met jou plannen we een eerste kennismakingsgesprek en bekijken we wat de volgende stappen zijn.